KDY: koncipováno pro celý školní rok

ČAS: v průběhu dne

KDE: prostory a okolí MŠ, doma s rodiči

PROČ: cílem projektu Se Sokolem do života je naučit děti pracovat se svým tělem, koordinovat pohyb a zároveň zvyšovat svou zdatnost. Aktivity, které se snaží motivovat děti, aby se pohyb stal součástí jejich života, bavil je a užívali si ho. 

Sokolík Pepík a jeho parta zvířátek učí děti ve věku 3–6 let vnímat pohyb jako přirozenou součást života. 

Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí

v předškolním věku. 

CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Dobrou náladu a nadšení pro věc, chuť si vyzkoušet některý z pohybových úkolů s dětmi, například při ranním úkolu, akcích s rodiči v mateřské škole nebo u vás doma.

CO DÁME K DISPOZICI:

Prostory, náměty k aktivitám, plyšového maskota, deník splněných úkolů, pracovní sešit, omalovánky, plakát, cvičební a výtvarné pomůcky aj.

Poplatek za účast hradí MŠ.

PROJEKT VE SPOLUPRÁCI S ČESKOU OBCÍ SOKOLSKOU

VÍCE: www.sesokolemdozivota.cz 

28.09.2023

Zpracovala: Bábelová Dana