Setkání, ve kterém se vrátíme do časů, kdy si lidé vystačili bez televize a o to více se věnovali knihám a předčítání.

Tento projekt nabízíme v návaznosti na již realizovaný projekt „DARUJ KNIHU“ (viz vestibuly MŠ). Zaměřujeme se na každodenní předčítání i ve spolupráci s rodiči, prarodiči ke krátkému čtení v příjemné atmosféře jen tak… –

Tímto děkujeme všem, kteří se do těchto projektů aktivně zapojují a pomáhají vytvářet vztah k četbě. Zároveň vyzýváme další dobrovolníky k předčítání. I my pedagogové rozvíjíme vztah k četbě pravidelným předčítáním např. před spaním.

„Celé Česko čte dětem“

S novým školním rokem jsme se zapojili do kampaně, „Celé Česko čte dětem“. Přestože je tato kampaň určena hlavně pro rodiče, uvědomujeme si nutnost podpory čtenářské gramotnosti i v rámci školy, a to každodenním kontaktem s knihou (prohlížení, manipulace, šetrné zacházení, poslech četby, povídání o přečteném).

Každoročně probíhá od 1. do 7. 6. celostátní akce Týden čtení dětem v ČR. I my chceme v rámci těchto oslav uspořádat např. slavnostní setkání s těmi, kteří v průběhu roku dětem v MŠ předčítali. Za účelem předčítání plánujeme i návštěvy dětí v ZŠ.

Bližší informace najdete na www.celeceskoctedetem.cz