s tématem rekonstrukce školy. Účast za zřizovatele přislíbil Ing. Pavel Tošovský náměstek primátora – dotace, investice, majetek