Všechny děti je nutné přihlásit ke stravování na nový Školní rok. “PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ” je ke stažení na webových stránkách školy v sekci ÚŘEDNÍ DESKA – ŠKOLNÍ DOKUMENTY.

“PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ” je nutné odevzdat vyplněnou nejpozději do 30.8. do 9 hodin v mateřské škole.

Podrobnosti a případné dotazy, budou zodpovězeny na třídní schůzce dne 29. 8. od 17 hodin ve třídě Sluníček, kde je možnost odevzdat dokument ředitelce školy. Bez řadně vyplněné a odevzdané přihlášky v termínu, nelze dítě přijmout do mateřské školy.