Organizace rezervace míst v naší MŠ o letních prázdninách pro děti z jiných ústeckých mateřských škol v době uzavření jejich kmenové mateřské školy a to na dny, kdy budeme otevřeni my.

Naše MŠ bude o prázdninách otevřena od 25. 7.  – 5. 8.  a také od 22. 8. – 26. 8. 2022

Vážení rodiče, 

od úterý 15. 3. 2022 vám bude umožněno provádět rezervaci volných míst v naší mateřské škole – celková kapacita, kterou jsme schopni nabídnout, je bohužel pouze 2 místa každý den. Upozorňujeme, že se jedná o nadstandardní službu, kterou chceme, stejně jako některé další mateřské školy v Ústí nad Labem, vyjít vstříc zaměstnaným rodičům, kteří nemají jinou možnost, a nepodařilo se jim zajistit náhradní řešení.

Provoz těchto MŠ, které budou k dispozici, a platí to i pro nás, je o prázdninách omezen z důvodu čerpání řádných dovolených zaměstnanců a z důvodu provádění plánovaných oprav či malování prostor. Tato omezení provozu vychází z platné legislativy. Na základě těchto skutečností bude počet míst v náhradních MŠ limitován. 

Kritéria pro umístění v náhradních MŠ (vytvořeno ve spolupráci se zřizovatelem) 

1. zájemci musí být zapsáni k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v některé z MŠ Ústí nad Labem, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ústí nad Labem 

2. umístění v rámci prázdninového provozu bude umožněno pouze dětem, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni a předloží potvrzení o zaměstnání (s výjimkou zaměstnaných matek samoživitelek, po prokázání příslušnými dokumenty) 

3. umístění v rámci prázdninového provozu je možné pouze v období, kdy je uzavřena kmenová MŠ zájemce

4. časové údaje obsažené v hlavičce emailu ( viz dále ) budou rozhodujícím kritériem pro řazení žádostí zájemců o přijetí a pro určení případných  náhradníků

Organizace rezervace míst v naší MŠ

 rezervace míst v naší MŠ bude možná pro období od 25. 7.  – 5. 8.  a také od 22. 8. – 26. 8. 2022

 rezervace míst proběhne výhradně písemnou formou prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu

reditelka@msuplavhaly.eu
( rezervaci nelze provést telefonicky)

a to od úterý 15. 3. 2022 

 do “Předmětu emailu” uveďte: REZERVACE LETNÍ PRÁZDNINY

 v emailu neuvádějte prosím žádné osobní údaje, pouze požadovaný termín pro dítě/děti…

 emaily s dřívějším datem než 15.3.2022 budou ze žádostí vyřazeny

 rezervace míst bude probíhat do naplnění počtu volných míst – informaci o naplnění volných míst zveřejní ředitelka MŠ neprodleně na webových stránkách

 prostřednictvím e-mailu získají zákonní zástupci, kterým bude potvrzena rezervace místa, informace o dalším postupu pro dokončení administrativních úkonů 

 zákonní zástupci jsou povinni (po potvrzení rezervace místa v náhradní MŠ) kontaktovat ředitelku své kmenové MŠ a vyžádat si opis dokumentu s evidenčními údaji o dítěti včetně potvrzení pediatra o zdravotní způsobilosti dítěte a doručit tento dokument do náhradní MŠ před nástupem dítěte 

 finanční náklady spojené s umístěním dítěte v rámci náhradního provozu uhradí zákonní zástupci před zahájením docházky dítěte (nejpozději v den nástupu, způsobem po dohodě s ředitelkou náhradní MŠ) 

na umístění dítěte v náhradní MŠ nevzniká právní nárok 

* Vyhláška č. 14/2005 Sb., § 3 

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy 

(1) Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem2a) v době omezení nebo přerušení provozu.