Škola nevydává potvrzení o uzavření pro získání ošetřovného.

Nově stačí čestné prohlášení rodiče, že je škola uzavřena na základě mimořádného opatření.