Dne 28.04. 2023 nám přijdou do mateřské školy zahrát divadélko paní knihovnice

ze Severočeské vědecké knihovny (pobočka Klíše), kterou s předškoláky pravidelně každý rok navštěvujeme. Divadlo proběhne v dopoledních hodinách. Pokud se nám počasí vydaří, proběhne akce na zahradě MŠ. V případě nepříznivého počasí, bude akce přesunuta na horní třídy. Pohádka bude na základě dětské knihy, ale jaké, to je pro nás překvapením. 

13. dubna 2023

Zpracovala: Sára Myslíková