KDY: 22.10. 2020

Záměrem této akce je u dětí rozvíjet estetické a výtvarné cítění, jemnou motoriku, zdokonalování schopnosti koncentrace a společného sdílení. Tato akce nám dává nový rozměr vzájemného poznávání všech zúčastněných.

Na jednotlivých třídách připravujeme společně s dětmi tvořivou dílnu. Námětů volíme několik, takže si každý může vybrat nebo se pochlubit vlastní tvorbou, rádi se inspirujeme.

Snažíme se vést děti k ekologickému cítění, využíváme přírodnin ve spojení s výtvarným a odpadovým materiálem. Výtvarné techniky každoročně obměňujeme.

Informace k akci (podrobnosti konání akce, náměty pro tvoření, možnost spolupráce při donesení materiálu aj.) najdete vždy předem zveřejněny na nástěnkách. 

Budeme reagovat aktuálně na vládní opatření a oznámíme Vám, zda akce proběhne s přítomností rodičů. Sledujte prosím nástěnky jednotlivých tříd.

Děkujeme za spolupráci

Zpracovala: Bábelová Dana