Vážení rodiče a milé děti, 

rádi bychom Vás pozvali 12.10. 2023 na pravidelnou podzimní akci konající se odpoledne na jednotlivých třídách dětí s třídními učitelkami a asistentkami. Záměrem akce je prohloubit vzájemnou spolupráci, seznámit se s kolektivem a společně s dětmi si vytvořit výrobek s podzimní tématikou. Tvořit můžete buďto z námětu a materiálu učitelek, nebo na akci donést vlastní materiály s nápady a tím akci obohatit a inspirovat. Výrobky si poté odnesete domů.

Další informace naleznete na nástěnkách tříd v šatně. 

22.09.2023

Zpracovala: Sára Myslíková