Vážení rodiče.
Chtěla bych Vám touto cestou velmi poděkovat za veškerou spoluúčast na tvorbě našeho Školního vzdělávacího programu.
S Vaší spoluprací na jednotlivých akcích naplňujeme jeden z principů programu Začít spolu. Spolupráce mateřské školy se sdružením rodičů trvá již více jak 15 let. Akce, které jsou v rámci této spolupráci realizovány se staly již rituálními akcemi a jsou zařazeny do Školního vzdělávacího programu MŠ. Děkuji za akce, které si třídní učitelky domluví přímo s vámi rodiči nebo,  které vyjedná zástupkyně ředitelky přímo se SRPDŠ.
Přestože jste již jistě obdrželi poděkování od třídních učitelek a paní zástupkyně ředitelky, kompetentní k vyjednávání se SRPDŠ, mám potřebu poděkovat Vám taktéž.
Přeji Vám krásné prázdniny a předškolákům dobrý start při vstupu do základní školy.
30.6.2023
Ředitelka MŠ.