TERMÍN: od pondělí 20. 04. 2020 do pátku 24. 04. 2020 

KDE: v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech 

PLATBA: 2 500,- Kč (včetně dopravy) 

CO JE POTŘEBA: – Závaznou přihlášku si vyzvedněte u třídních učitelek a vyplněnou jim odevzdejte do 13. 03. 2020.(Seznam účastníků oznámíme do 18. 03. 2020, upřednostněny budou starší děti). 

Částku zaplaťte od 18. 03. 2020 do 09. 04. 2020 na účet školy tak, aby dne 10. 04. 2020 byla na účtu MŠ s označením – jméno, příjmení dítěte, třída a pobyt v přírodě 2020.) Částku zaplatí i náhradníci. 

POŘADATEL: učitelky – Blanka Kapounová (třída Sluníčka) – Alena Melicharová (třída Berušky) – Barbora Stejskalová (třída Berušky) penzion Nový Mlýn 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA: 24. 03. 2020 od 15:30 ve třídě Sluníček (schůzky se účastní i rodiče náhradníků) 

OSTATNÍ: 

V případě výskytu infekční choroby v mateřské škole budou moci odjet na pobyt v přírodě pouze děti, které nemoc prodělaly nebo jsou proti ní očkovány. 

Pedagogové nejsou kompetentní k podávání jakýchkoliv medikamentů dětem. 

Na ozdravný pobyt odjíždějí děti bez problémů s pomočováním a nočním vysazováním. 

Pobyt v přírodě proplácí dětem některé zdravotní pojišťovny, informujte se u pojišťovny dítěte, zda tomu tak je. 

01. 03. 2020 Zpracovala: A. Melicharová