Úplata za předškolní vzdělávání na Školní rok 2018/2019 je stanovena na

415,- Kč měsíčně,

bez ohledu na počet dnů docházky dítěte v posuzovaném měsíci.

Děti v povinném předškolním vzdělávání úplatu nehradí.

Podrobnější informace najdete na webu školy ÚŘEDNÍ DESKA – POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE – Směrnice č. 2/2018 K výši úplaty za předškolní vzdělávání.