Tentokrát s našimi předškolními dětmi z celé MŠ navštívíme v dopoledních hodinách tzv. “žlutou školu”. Přijali jsme pozvání na akci “Pojďme si hrát s programováním”, která se koná dne 13. 12. 2019 v prostoru školní družiny.

Akce je organizována ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně. Podporuje využívání moderní technologie při rozvoji dovedností dětí předškolního věku. Děti budou mít možnost vyzkoušet si něco nového a jistě si odnesou i spoustu zajímavých zážitků. 

Zpracovala: Jana Dlouh