Termíny jednotlivých tříd:

BERUŠKY – 19.02. 2020

SLUNÍČKA – 26.02. 2020

SOVIČKY – 04.03. 2020

KOŤÁTKA – 11.03. 2020

Jednou z cest jak rozvíjet u dětí předčtenářskou gramotnost jsou naše návštěvy v knihovně.

V rámci spolupráce s místní pobočkou na Klíši mají možnost předškoláci 2x ve školním roce, během dopoledne, tuto knihovnu navštívit. Děti se seznamují s prostředím, zaměstnancem, učí se správnému zacházení s knihou, orientovat se při výběru naučné literatury, beletrie, časopisů.

Během každé návštěvy děti zažijí něco nového, mají se nač těšit.

Zpracovala: Dana Bábelová