Tato aktivita je zaměřena na rozvoj dílčích oblastí vývoje tak, aby děti byly co nejlépe připraveny na vstup do ZŠ s využitím systematicky propracované METODY DOBRÉHO STARTU. Je určena pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky a vede jí Bc. Blanka Kapounová. 19. 9. 2017 byla rodičům tato metoda prezentována. S přihlášenými dětmi se pracuje 1x týdně v rámci výchovně vzdělávacích činností. 13. 2. proběhla ukázková hodina a následná se bude konat 10. 5.

  1. 2. proběhla přednáška na téma „Budeme mít prvňáčka“.