MDS bude zahájena od 10. 1. 2022.

Bližší informace o organizaci tohoto vzdělávacího programu obdrží rodiče přihlášených dětí elektronicky.
Zodpovídá: Bc. Blanka Kapounová