Dne 24. 9. 2019 se uskutečnila další Rodičovská kavárna, tentokrát za účelem prezentace METODY DOBRÉHO STARTU 

Vzhledem k velkému zájmu o zařazení dětí do tohoto vzdělávacího programu bude práce s při-hlášenými dětmi probíhat takto: 

1. skupina – děti ze třídy KOŤÁTKA – pondělí v dopoledních hodinách 

2. skupina – děti ze třídy BERUŠKY – pondělí v dopoledních hodinách 

3. skupina – děti ze třídy SLUNÍČKA – úterý v dopoledních hodinách 

4. skupina – děti ze třídy SOVIČKY – úterý v dopoledních hodinách 

Změny mohou nastat (třídní či školní akce, apod.). Vždy však bude lekce nahrazena 

v náhradním termínu. 

Pracovat začneme od 21. 10. 2019 

První dvě lekce budou zaměřeny na zjišťování dovedností v dílčích oblastech vývoje u jednot-livých dětí. Poté začneme pracovat podle MDS. 

16. 1. a 26. 5. 2020 proběhnou ukázkové hodiny pro rodiče, o kterých budete informováni na webu a nástěnkách v šátnách. 

Zodpovídá: Blanka Kapounová