V období od 4.3 do 8. 3. 2019 se u nás uskuteční masopustní týden, během kterého budeme s dětmi péct, tančit, zpívat a tvořit. Děti se v tomto týdnu budou hravou formou seznamovat s tradicemi a zvyky, které předchází Velikonocům. Tento týden si mohou děti přinést masku či převlek.

Podrobné informace najdete zde.

Zpracovala: Skořepová Aneta