KDY: 05. 02. – 09. 02. 2024 

KDE: na všech třídách a v okolí MŠ 

PROČ: cílem je seznámit děti s lidovými tradicemi, které předchází Velikonocům, společně prožít radost a veselí. Rozvíjet u dětí myšlení, řeč, tvořivost a fantazii při hudebních, výtvarných a pohybových činnostech. 

POŘADATELÉ: třídní učitelky 

PROGRAM: tanec, zpěv, hra na rytmické nástroje a jejich výroba, příprava pohoštění, průvod, hry aj. Masopustní týden bude završen dopoledním čtvrtečním průvodem v maskách (08.02.).  

CO BUDE VAŠE DÍTĚ POTŘEBOVAT: 

Masku či převlek k masopustu (medvěd, vodník, nevěsta, bába, dědek, aj.) 

CO DÁME K DISPOZICI: 

Dobrou náladu a nadšení pro věc, zásobník písní a her, výtvarný a didaktický materiál, rytmické nástroje, suroviny k pečení, fotodokumentaci aj. 

Z důvodu bezpečnosti nedávejte dětem doplňky (meče, šavle aj.).

Děkujeme Vám za spolupráci

19. 01. 2024

Zpracovala: Bábelová Dana