Provoz MŠ bude v době letních prázdnin uzavřen v termínu:

od 3. července – do 4. srpna 2023

Pro orientaci, kde se děti schází a rozchází, sledujte prosím aktuálně cedulky na vchodových dveřích.

30. 6. 2023 si odneste ze šaten všechny věci dětí,

(včetně pyžam, hřebenů, kelímků, kartáčků, hrníčků, pláštěnek, holínek).

V případě docházky v letních měsících si přinesete potřebné oblečení vždy aktuálně dle potřeby.

Provoz mateřské školy je od 6:00 hod. do 18:00 hod.

Vážení rodiče,

ředitelky mateřských škol ve spolupráci se zřizovatelem se opět rozhodly vám vyjít vstříc
při řešení situace, kam umístit děti zaměstnaných rodičů o letních prázdninách v době přerušení provozu vašich kmenových mateřských škol. I v letošním roce budou v průběhu měsíců července a srpna v provozu určené mateřské školy, které budete moci využít k umístění vašich dětí. Jelikož se bude jednat o nadstandardní režim provozu těchto mateřských škol, budou opět stanovena i kritéria pro možnost umístění dětí. Od konce února 2023 budou k dispozici ve vašich kmenových mateřských školách podrobné informace o možnosti využití náhradního umístění. Získáte rozpis provozu určených mateřských škol, počet volných míst, e-mailové kontakty pro přihlašování, kritéria a organizační pokyny k rezervaci míst. Upozorňujeme vás, že provoz náhradních mateřských škol bude rovněž omezen (z důvodu plánovaných oprav, malování, čerpání řádných dovolených zaměstnanců…), proto bude i počet volných míst pro náhradní umístění vašich dětí limitován a předem stanoven. Více informací očekávejte na konci února.

Dne 8. 2. 2023