Návštěvy Severočeské vědecké knihovny (pobočka Klíše) se staly součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jsou určené pro předškolní děti a konají se 2x do roka. Návštěvy jsou realizovány za účelem seznámením se s prostředím knihovny a možnostmi jejího využití. Děti se dozvědí jak se do knihovny přihlásit, seznámí se s uspořádáním knih. 

Smyslem této aktivity je podpora vztahu ke knihám a čtení. Děti se učí vyhledávat a orientovat se v informacích, aby byly v budoucnu schopné samostatného vzdělávání. Je podporovaná jejich informační (v tomto případě čtenářská) gramotnost. 

16. 11. 2023

Zpracovala: Sára Myslíková