KDY: 4. 4. 2019 

KDE: jednotlivé třídy 

ZAČÁTEK AKCE: 15.00hod – můžete přicházet průběžně 

KONEC AKCE: cca 16.30hod 

ORGANIZUJÍ: třídní učitelky 

Upřesňující informace o průběhu akce a potřebných pomůckách najdete na nástěnkách jednotlivých tříd. 

Zpracovala: Bc. Blanka Kapounová