KDY: 07. 04. 2022 

KDE: jednotlivé třídy

PROČ: záměrem této akce je spolupráce mateřské školy s rodinou, společné sdílení a nabídka možnosti ‚něco si společně vytvořit‘ a odnést domů. Na jednotlivých třídách připravujeme společně s dětmi tvořivou dílnu. Námětů volíme několik, takže si každý může vybrat nebo se pochlubit vlastní tvorbou, rádi se inspirujeme.

ZAČÁTEK AKCE: 15.00 hod – můžete přicházet a odcházet průběžně

KONEC AKCE: cca 17.00 hod.

ORGANIZUJÍ: třídní učitelky

Upřesňující informace o průběhu akce a potřebných pomůckách najdete na nástěnkách jednotlivých tříd. 

18.03. 2022

Zpracovala: Mgr. Markéta Holly Toflová