KDY: 14. 3. 2024 

ČAS: od 14:30 – cca 17:00 (můžete přicházet a odcházet průběžně) 

KDE: na jednotlivých třídách 

PROČ: tradiční jarní akce, jejímž záměrem je spolupráce mateřské školy s rodinou, vzájemné sdílení a možnost si něco společně vytvořit a odnést domů 

ÚČASTNÍCI: děti, rodiče, prarodiče, sourozenci, učitelky 

POŘADATELÉ: třídní učitelky 

PROGRAM: Na jednotlivých třídách připravujeme společně s dětmi tvořivou dílnu. Ať už zvolíte z několika námětů a materiálů připravených učitelkami nebo obohatíte akci vlastními nápady je jen na Vás. Nebude chybět drobné občerstvení v podobě kávy, čaje a zákusku připraveného samotnými dětmi. 

CO BUDETE POTŘEBOVAT: dobrou náladu a chuť strávit trochu času s dětmi při tvoření, materiál na vlastní tvorbu 

(Upřesňující informace o průběhu akce a potřebných pomůckách naleznete na nástěnkách jednotlivých tříd.) 

CO DÁME K DISPOZICI: drobné občerstvení, náměty, materiál a pomůcky k tvoření 

23. 02. 2024

Zpracovala: Alena Kyndlová