KDY: 23.03.2023 

ČAS: 14:30 – cca 17:00 (můžete přicházet a odcházet dle potřeby) 

KDE: jednotlivé třídy 

PROČ: tradiční jarní akce, jejímž záměrem je spolupráce mateřské školy s rodinou, vzájemné sdílení a možnost si něco společně vytvořit a odnést domů. Na jednotlivých třídách připravujeme společně s dětmi tvořivou dílnu. Ať již zvolíte z několika námětů a materiálů připravených učitelkami nebo obohatíte akci vlastními nápady je jen na Vás. 

ORGANIZUJÍ: třídní učitelky 

Upřesňující informace o průběhu akce a potřebných pomůckách naleznete na nástěnkách jednotlivých tříd. 

03.03.2023

Zpracovala: Kateřina Vaňkátová