Ve čtvrtek 24. listopadu se na vás těšíme na vánočním jarmarku! 

Po úvodním slovu paní ředitelky MŠ bude rozsvícen vánoční stromeček a zahájen jarmark výrobků, na kterém se můžete podílet i vy sami. Na dárcích již pracují rodiče i děti a zapojit se můžete vlastní tvorbou i vy – stačí, když své výrobky donesete nejpozději ráno v den konání akce do své třídy. Potěší i drobnosti. Výtěžek z prodeje výrobků i občerstvení půjde do fondu Spolku rodičů a přátel dětí MŠ, ze kterého se financují mimo jiné další akce v režii MŠ.

Na děti čeká vánoční dílnička, můžeme si společně zazpívat koledy, zapálit prskavky. Zahřeje vás čaj či svařák (opět prosíme, hrnečky s sebou!)… nebo vánoční atmosféra;-).

                                                

20.11. 2022

Za SRPDŠ Peerová Tereza