To vám byla legrace, když se paní učitelky a asistentky převlékly do kostýmů a zahrály dětem veselé pohádky: O pejskovi a kočičce, O Budulínkovi, O Červené Karkulce a Hrnečku vař!

Celý týden jsme společně vyráběli a stavěli kulisy, hledali vhodné rekvizity. Při poslechu četby pohádek jsme si osvěžili v paměti, jak to vlastně bylo, prohlédli si obrázky, zazpívali písničky.

Do samotné hry byly děti také přizvány, aby jejich prožitek byl co nejsilnější.

Nejlepší odměnou pro nás byl smích a závěrečný potlesk dětí.

Další fotografie naleznete na našem Flickru.

18. 2. 2022

Zpracovala: Bábelová Dana