To byla legrace, paní učitelky a asistentky zahrály dětem veselé pohádky.

O pejskovi a kočičce, O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém, O Smolíčkovi a Otesánka.

Celý týden jsme se společně připravovali a při poslechu četby pohádek jsme si osvěžili v paměti, jak to vlastně bylo, prohlédli si obrázky, zazpívali písničky, vyráběli rekvizity.

Do samotné hry byly děti také přizvány, aby jejich prožitek byl co nejsilnější.

Nejlepší odměnou pro nás byl úsměv na tvářích dětí a závěrečný potlesk.

Další fotografie z pohádek naleznete na našem Flickru.

02.12. 2022

Zpracovala: Bábelová Dana