Vážení rodiče, z jiných MŠ. 

Naše MŠ bude pro vás otevřena od 07.08. – 25.08. 2023 

V měsíci srpen zaplatíte úplatu v částce 779,-Kč 

Úplata je stanovena dle výpočtu s ohledem na počet dní uzavření provozu MŠ v daném měsíci a současně v souladu s právními předpisy. 

Stravné na den činní celkem 50,- Kč 

Pokud dítě bude odcházet po obědě, tak je cena na den 40,-Kč 

Pro dítě s odkladem školní docházky na den činní 55,-Kč 

Pokud dítě bude odcházet po obědě, tak je cena na den 44,-Kč 

Všechny děti budou přijaté k celodennímu vzdělávání, v případě odchodů po obědě, je nezbytné omlouvat písemnou formou, do 8 hodin a předat třídní učitelce. 

Všechny poplatky tzn. úplatu i stravné je nutné zaplatit před nástupem prázdninové docházky, která bude stanovena na dobu určitou. 

31.03.2023 

Zpracovala: ředitelka MŠ