Vážení rodiče,

vzhledem k zajištění organizace provozu školy v době letních prázdnin, současného malování celé školy a realizování vybourání vstupů ze šaten do tříd, Vás žádáme o informaci ohledně docházky Vašeho dítěte do mateřské školy.  Informaci, prosíme, sdělte učitelkám v jednotlivých třídách.

Informace nám pomůžou naplánovat a tím kvalitněji zvládnout realizaci náročných jmenovaných akcí, které zkvalitní prostředí školy.

V posledním týdnu června začnou práce na vybourání vstupů v šatnách, které je nutné provést před malováním.

Vzdělávání zajistíme převážně pobytem venku. Třídy po dobu těchto úprav budou spojované, budeme se pohybovat v prostorách MŠ tak, abychom zajistili vše potřebné. Orientovat se budete moc podle cedulek na vstupních dveřích „Kde jsme“.

Všechny jmenované akce realizujeme ve spolupráci se zřizovatelem.

Děkujeme za spolupráci a pochopení. Budeme se s Vašimi dětmi těšit na nové, upravené a vymalované prostředí školy.

 

V době letních prázdnin, není povinné předškolní vzdělávání.

Prosíme Vás, nezapomeňte si odnést všechny věci domů.

 

Vzhledem K omezení provozu z důvodu malování a uzavření školy, ředitelka stanovila úplatu za měsíc červenec 200,- Kč a měsíc srpen v částce 0,- Kč.

Více informací zde na webu – Úřední deska – Dokumenty školy – Směrnice „K výši úplaty za předškolní vzdělávání“