Po dobu letních prázdnin, tj. od pondělí 01. 07. 2019. 2019 do pátku 19. 07. 2019, 

se děti budou scházet ve třídách v přízemí. 

Děti ze třídy Sluníčka budou ve třídě Koťátka, děti ze třídy Sovičky budou ve třídě Berušky. 

Žádáme rodiče, aby nahlásili p. uč. ve třídě docházku dítěte do mateřské školy v této době, v jednotlivých týdnech. 

K 30. 06. 2019 odneste ze šaten všechny věci vašich dětí 

(včetně hřebenů, kelímků, kartáčků z umýváren) 

V případě docházky v červenci přinesete potřebné oblečení. 

Provoz mateřské školy od 6:00 hod. do 16:00 hod. 

Mateřská škola bude uzavřena v době od pondělí 22. 07. 2019 do pátku 30. 08. 2019. 

Začínáme v pondělí 02. 09. 2019 

Všem přejeme krásné a pohodové léto. 

Zpracovala: Marcela Kejdanová