V současné době budeme na školní zahradě využívat zatím pouze cesty, čekáme, až se nám zazelená travní porost. Po odstranění padlého stromu v sousedství zahrady MŠ se opět budeme moci starat o naši bylinkovou zahrádku. 

Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Vašich dětí omezíme přímý vstup do lesa (ke studánce, k rybníku). Budeme chodit pouze na kraj lesa, kde nám nehrozí žádné padající větve ze stromů. Tímto chceme požádat o spolupráci rodiče, kteří podnikají procházky na Střížovický vrch, aby nás informovali, zda je již vhodné a bezpečné do lesa jít. Naše ekologické aktivity zatím zaměříme na procházky po okolních zahrádkách, do botanického parku apod. 

Děkujeme za spolupráci

Zpracovala: Dlouhá Jana