Vážení rodiče,

začalo období častých nemocí. Tímto Vás žádáme o vzájemnou ohleduplnost k ostatním a vodit děti do MŠ zcela zdravé, bez zjevných známek infekční rýmy a kašle.

Také doporučujeme zvážit dobu rekonvalescence dětí po nemoci.

Brzký návrat dítěte do kolektivu může způsobit opakování nemoci.

Paní učitelky jsou kompetentní k nepřijetí dítěte do MŠ s projevy onemocnění.

17. 11. 2023

Děkujeme za pochopení, kolektiv MŠ