K 15. 2. 2019 je zrušeno odvolání k návštěvám Plaveckého areálu na Klíši. 

Začínáme ve středu 20. 2. 2019 dle rozpisu a pokynů uvedených na letáčku

na nástěnkách u jednotlivých tříd a na webových stránkách mateřské školy. 

Zpracovala: M. Kejdanová