Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin: od 03.07. – 04.08. 2023 

Nejpozději poslední den před prázdninami si prosím odneste ze šaten všechny věci dětí.

V případě docházky v letních měsících si přinesete potřebné oblečení vždy aktuálně dle potřeby.

V prázdninovém provozu (od 07.08. 2023) budou děti různě v prostorách MŠ (vzhledem k přípravě tříd na další školní rok), nemusí tedy být na své třídě a také nemusí mít třídní učitelku (vzhledem k čerpání dovolených), je potřeba sledovat orientační cedulky.

Děti přijaté na prázdninový provoz z jiných MŠ si prostudují Školní řád MŠ, budou přihlášeny na třídě Koťátka.

Děti, které odchází do ZŠ, a tudíž ukončují docházku v naší MŠ k 31.08. 2023 a děti, které se odhlašují z naší MŠ také k 31.08. 2023 nemohou přijít 01.09. 2023 v pátek do MŠ.

16.06. 2023

Zpracovala: Melicharová Alena