Vyšetření zraku pomocí speciální diagnostické videokamery Plusoptix se pro přihlášené děti uskuteční v mateřské škole v pátek 16.06.2023 v dopoledních hodinách. 

Svůj zájem o vyšetření nahlaste třídním učitelkám do středy 14.06.2023. 

Částku za vyšetření, tj. 200,- Kč, zaplatíte v kanceláři vedoucí školní jídelny v den vyšetření zraku dětí a to v čase od 6:00 do 8:00 hod. Přineste přesnou částku. Děti, které nebudou mít zaplaceno, nebudou vyšetřeny. 

26.05.2023

Zpracovala: A. Melicharová