Vyšetření zraku pomocí speciální diagnostické videokamery Plusoptix se pro přihlášené děti uskuteční v mateřské škole v úterý 17.05. 2022 v dopoledních hodinách. 

Částku za vyšetření, tj. 170,- Kč, zaplatíte v kanceláři vedoucí školní jídelny v den vyšetření zraku dětí a to v čase od 6:00 do 8:00 hod. Přineste přesnou částku. Děti, které nebudou mít zaplaceno, nebudou vyšetřeny. 

Zpracovala: A. Melicharová