VELMI ZÁVAŽNÉ!

Informace pro rodiče, kteří nepředávají děti při příchodu učitelce do třídy.

Velmi důrazně Vás upozorňuji, že ohrožujete bezpečnost svého dítěte a zodpovídáte za případné následky tohoto konání.

Vaší povinností je, dítě předat učitelce do třídy a nenechávat samotné v šatně.

Učitelka za dítě, které nepřevzala od rodiče nebo pověřené osoby, nezodpovídá.

Pokud by se tato skutečnost opakovala, budu nucena postupovat dle platných právních předpisů a lze ukončit docházku Vašeho dítěte.

V případě povinného předškolního vzdělávání, musí ředitelka MŠ informovat příslušný odbor pro péči o dítě.

Děkuji za pochopení a věřím, že se již toto závažné pochybení nebude opakovat. 

S přáním hezkých dnů ředitelka MŠ

14.04.2022
Mgr. Ivana Španielová