Kdo do 21. 5. neobdrží potvrzení o přijetí žádosti do naší mateřské školy formou e-mailu nebo SMS, ať se neprodleně ozve  22. 5.  Děkujeme