Vážení rodiče. 

Mám nutnost Vám napsat prvotní informace k přerušení provozu naší MŠ, v letošním školním roce. 

Potvrzuji přerušení provozu o jarních prázdninách na dva dny 2. a 3. března, jak jsme Vám avizovali již od září na školních nástěnkách. 

V těchto dnech se budou pedagogové vzdělávat v intenzivním vzdělávacím kurzu. Jedná se o velmi efektivní vzdělávací metodu. 

Touto metodou jsem již proškolena a se mnou jedna paní učitelka. Na základě této praxe, chceme metodu, co nejdříve implementovat do našeho vzdělávání. Jedná se o metodu, která podpoří všechny děti. Metodu Vám představíme na některé z „Rodičovských kaváren“. 

Grunnlaget 

„Princip metody spočívá v tom, že se nejdříve děti naučí chápat základní pojmy, jako je barva, počet nebo tvar, aby později zkoušely mezi nimi hledat rozdíly či podobnosti. Rozvíjí se u nich tak jazykové dovednosti a způsoby uvažování, které jsou pro schopnost učit se podstatné. Nově získané znalosti jsou pak základním kamenem k dalšímu vzdělávání.“ 

V letních měsících bude provoz přerušen pouze v termínu od 3. července – 4. srpna 2023. V posledním týdnu srpna nebude v tomto školním roce provoz přerušen. 

Náhradní MŠ budou k dispozici. Více informací Vám neprodleně předáme, až po obdržení sdělení od zřizovatele. 

Velmi děkuji za spolupráci a přeji Vám všem pohodové dny. 

03.02. 2023

S pozdravem, ředitelka MŠ.