Základní umělecká škola Evy Randové si připravila již tradiční vystoupení pro žáky posledních ročníků mateřských škol a žáky přípravných tříd ZŠ. 

Dne 03. 06. 2024 v průběhu dopoledne děti zhlédnou představení za účasti vypravěče a mnoha žáků školy doprovázejících děj pohádky na hudební nástroje. Po představení si děti budou moci následně všechny hudební nástroje vyzkoušet. Akce se uskuteční v zahradním amfiteátru ZUŠ E. Randové v ulici E. Krásnohorské. 

10. 05. 2024

Zpracovala: Alena Kyndlová