Laskavost často vnímáme jako vlastnost, která pomáhá druhým. A proto jsme se zapojily do akce “JSEMLASKAVEC” ve které každá třída pomáhá po svém. 

Třída Soviček podpořila Charitu na Klíši a Spirálu ve Skoroticích sbírkou potřebných věcí. Radost udělalo oblečení, hračky a hygienické pomůcky. Děti s láskou a péčí vše skládaly do tašek a při procházce pomáhaly věci roznést. 

Děti ze třídy Koťátek pak vyráběly obrázky srdíček a odlévaly výrobky ze sádry a těmito výtvory pak potěšily babičky a dedečky v domově důchodců na Doběticích. 

Třída Berušek udělala sbírku suchého pečiva a mrkve pro koně a kozy na Střekově pod Hradem. Majitelé tento dar velice ocenili. 

V neposlední řadě pak třídy Sluníček a Krtečků vybrali mnoho konzerv, pamlsků, dek a jiných potřebných věcí pro zvířátka v útulku. Paní učitelky pak vybrané věci do útulku předaly a dětem vše na fotografiích ukázaly a okomentovaly. 

Chtěly bychom velice poděkovat za aktivní zapojení rodičů a na Flickeru se můžete podívat na pořízené fotografie z akce. 

25.11.2022
Zpracovala: Bc. Barbora Skřivánková