Načítám Akce

I nadále chceme vytvářet prostor pro vzájemná setkávání a sdílení zkušeností mezi rodičovskou veřejností a pedagogy, popř. přizvanými odborníky a tím vytvářet atmosféru vzájemné důvěry a spolupráce. Mezi taková setkání, která již realizujeme, patří např. třídní schůzky, workshop na téma Náš den v MŠ, přednáška “Budeme mít prvňáčka”, prezentace a ukázkové hodiny Metody dobrého startu, keramická dílna pro rodiče, beseda s pedagogy ze ZŠ.
Naším přáním je, aby rodičovská kavárna byla místem zajímavých rozhovorů a vzájemného předávání informací či názorů na různá témata v příjemné atmosféře i s malým občerstvením, které připraví děti v rámci výchovně vzdělávacích činností.
Programovou nabídku pro realizaci rodičovských kaváren budeme rozšiřovat a promýšlet tak, aby byla pro rodiče zajímavá, přínosná a rádi se mezi nás vraceli.

Sdílejte tento příspěvek - vyberte si platformu!

Přejít nahoru