Načítám Akce

Návštěvy Severočeské vědecké knihovny (pobočka Klíše) se staly součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je určena pro předškolní děti.

Návštěvy jsou realizovány za účelem seznámení se s prostředím knihovny a s možnostmi jejího využití. Děti se dozvědí, jak se do knihovny přihlásit, seznámí se se způsobem uspořádání knih. Pro děti je program uzpůsoben tak, aby všemuporozumělyuměly se v knihovně̌ správně̌ chovat a věděly, jak zacházet s knihami. Smyslem této aktivity je podpora vztahu ke knihám i čtení. Děti se učí vyhledávat a orientovat se v informacích, aby byly v budoucnu schopné́ samostatného vzdělávání. Je podporována jejich informační́ (v tomto případě čtenářská) gramotnost. Knihovna je prostředí nejen k půjčování knih, ale i místem k setkávání a trávení volného času.

Sdílejte tento příspěvek - vyberte si platformu!

Přejít nahoru