Načítám Akce

Děti si v průběhu celého týdne povídají o přicházejícím. Seznamují se s druhy květin, sázejí semínka i květiny a tvoří si různé výrobky k tématu.

Ke konci týdne se všechny děti schází na jedné ze tříd, kde si společně užívají kytičkový tanec, na který se všichni nazdobí vlastními výrobky ( čelenku, náramky řetízky …) Také se plní různé úkoly, které připraví děti s učitelkami třídy, kde se akce koná. Tento den je vždy velké veselí a přivoláváme jaro, na které se všichni těšíme.

Sdílejte tento příspěvek - vyberte si platformu!

Přejít nahoru