Načítám Akce

Jedním z prostředků k  naplnění spolupráce MŠ se ZŠ je návštěva keramické dílny. Děti si společně s  paní vychovatelkou zhotoví jednoduchý výrobek s  určitým tématem, který je pro ně připraven.
Během tohoto tvořivého dopoledne si také prohlédnou některé prostory školy, výzdobu chodeb, nahlédnou do vyučovací hodiny a postupně se tak seznamují s  atmosférou a klimatem školy.

Akce probíhá vždy na začátku nového školního roku, převážně v  měsících říjen, listopad.

Sdílejte tento příspěvek - vyberte si platformu!

Přejít nahoru