Načítám Akce
Event Series Event Series: EKO – aktivita

Ekoaktivity zahrnují:
Pravidelné Eko – výpravy po okolí, které podporují a prohlubují přirozený zájem dětí o přírodu i život v ní, mají ekologický i environmentální rozměr. Výpravy přispívají též k psychické i fyzické vytrvalosti a odolnosti, formují volní vlastnosti. Péči o zahradu – zahrada MŠ se postupně upravuje, aby nesloužila je dětským hrám, ale stala se časem dobrou učebnou pro environmentální vzdělávání.
Každá třída má na zahradě svůj záhon, o nějž pečuje. Děti činnostmi na zahradě prohlubují svůj vztah k přírodě, skrze praktickou zkušenost zcela přirozeně získávají vědomosti o rostlinném a živočišném světě, jeho proměnách v cyklu roku, učí se zodpovědnosti a především sklízejí dobré plody své práce.
Také třídíme odpad.
Probíhají min. 1x měsíčně.

Sdílejte tento příspěvek - vyberte si platformu!

Přejít nahoru