V každém týdnu umožňujeme dětem objevovat a odhalovat krásy přírody a naučí je vážit si všeho živého, co je obklopuje. Děti se seznamují s bylinkami, zahradními květinami a péče o ně. Převážně se staráme o školní zahradu a o její zvelebování. V případě výpravy do lesa s pravidly chování v přírodě – mluvíme, tak abychom neplašili obyvatele lesa. Chodíme opatrně a ohleduplně k rostlinám lesa. Známe turistické značky a víme, proč existují. Učíme se jak reagovat na volně pohybujícího se psa. Učíme se hledat v mapě a orientovat se v prostoru. Pozorujeme změny na stromech. Pozorujeme hmyz a zvířátka lesa, která se nám ukáží. Také třídíme odpad.