Vážení rodiče,

mateřská škola bude znovu otevřena od pondělí 12. 4. 2021.

 • Provoz MŠ od 6:00 do 17:00 hodin.
 • Děti ze třídy Koťátka se budou vzdělávat společně s dětmi ze třídy Sluníčka v ZŠ České mládeže(nebudou jezdit do MŠ Pastelka v Mojžíři).
 • Děti ze třídy Berušky a Sovičky budou spojené v prostorách ZŠ Vojnovičova v Paprsku.
 • Předškoláci platí stravné, mladší děti stravné i úplatu (bude ponížena vzhledem k nástupu dětí až od 12. dne v měsíci) v běžném režimu.
 • Děti bude nutné testovat 2x týdně (pondělí, čtvrtek, popř. v den, kdy dítě nastoupí nově do MŠ).
 • Pokud v den testování přivede dítě do MŠ jiná osoba než zákonný zástupce, bude potřeba dopsat souhlas k testování pro danou osobu do karty nebo Pověření dítěte (musí to být osoba starší 18 let). V PONDĚLÍ 12. 4. PŘIVEDE DÍTĚ DO MŠ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE.
 • Pokud bude mít dítě potvrzení o testování jinde (ne starší 48 hodin), nebo potvrzení o prodělání Covid-19 a je v lhůtě 90 dní, nebude muset podstoupit testování v MŠ.
 • Test u dětí budete provádět vy – jedná se o neinvazivní test výtěrem z přední části nosu (instrukce posíláme v příloze a budou umístěny v místnosti, kde bude testování probíhat).
 • Při testování dbejte pokynů dohlížející osoby.
 • V České mládeži bude testování probíhat v určené (uzavřené) třídě.
 • V Paprsku bude testování probíhat v tělocvičně.
 • Dítě bude přijato s negativním výsledkem testu. Pokud vyjde test pozitivní, dostanete od nás potvrzení a budete muset odejít.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
 • Je potřeba přivést dítě do MŠ v testovací dny s dostatečným předstihem, aby byl zajištěn plynulý chod vzdělávání a dodržen režim MŠ. Doba čekání na výsledek testu trvá cca15 minut, počítejte s časovou rezervou i s možným zpožděním.
 • Prosíme, abyste do MŠ přišli nejpozději v 7:45 hodin. Testovat se najednou mohou 2 děti. 2 děti s doprovodem budou moci čekat v šatně. Další budou muset čekat venku, než se uvolní mí
 • Všechny osoby, včetně dítěte, musí mít při testování ochranu úst i nosu. Dítě si ochranu sundá při výtěru.
 • Děti v MŠ nemusí nosit ochranu úst a nosu, ale musí mít ve svých věcech alespoň jednu roušku nebo respirátor pro případ nutnosti ochranu úst a nosu nasadit.
 • Nevoďte děti do školy s rýmou, nachlazením, či jinými příznaky onemocnění. Předání dítěte učitelce probíhá u dveří do tříd, zbytečně se v prostorách šaten nezdržujte.
 • Všichni zaměstnanci mateřské školy jsou pravidelně testováni.

Zpracovala: Alena Melicharová

 1. Testovaní – instruktážní leták lepu
 2. Testovaní – letak pro rodiče