VÝLET – POHÁDKOVÝ LES V TEPLICÍCH

KDY: 18. 6. 2019 

ODJEZD: v 9 hodin 

NÁVRAT DO MŠ: kolem 13 hodiny 

ORGANIZACE AKCE: 

Na výlet odjíždí děti z celé MŠ. Děti, které se výletu z jakéhokoli důvodu nezúčastní, mají možnost zůstat v MŠ s určeným pedagogem. 

Doprava je zajištěna autobusy firmy Višňák (máme již zkušenosti), hradí SRPDŠ. Akce je zdarma. 

V průběhu výletu budou mít děti oběd. 

Dopolední a odpolední svačina bude v MŠ. 

Oběd a pití bereme s sebou z MŠ. 

Dejte dětem vhodné oblečení a obuv, do batohu pláštěnku a pití 

do vlastní lahve (obyčejná voda) 

https://www.vyletystatou.cz/vylet/223-pohadkovy-les-teplice 

Zpracovala: Bc. Blanka Kapounová